Hưng Thịnh

Thị trường bất động sản cao cấp xuất hiện Bizhouse đột phá

16/03/2022

Viết tắt của Business House, Bizhouse là loại hình bất động sản hoàn toàn mới do Tập đoàn Hưng Thịnh khởi xướng. Đầu tư sinh lời tuần hoàn 24/7 với Bizhouse lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam Loại hình bất động sản đột phá Bizhouse lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường […]