hợp tác chiến lược

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược với Samsung Vina

24/03/2022

Tập đoàn Hưng Thịnh và Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với nhiều nội dung quan trọng trong việc khai thác, tối ưu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của cả hai bên. Thông qua Lễ ký kết ngày 23/03/2022 tại TP.HCM, […]