hạ tầng giao thông

Đột phá từ hạ tầng kết nối, Bình Định thu hút nhiều “nhà đầu tư đại bàng”

03/03/2022

Với việc nhiều công trình trọng điểm đưa vào sử dụng cùng chính sách trải thảm đỏ thu hút đầu tư, nhiều “đại bàng Việt Nam” đã đáp xuống Bình Định “làm tổ”. Năm 2021, dịch COVID-19 hoành hành, trong khi nhiều địa phương gặp khó khăn chồng chất, tăng trưởng âm, Bình Định gây […]