Đơn Vị Thiết Kế Bizhouse Canal District

Công ty Humphreys And Partners Architects – Đơn Vị Thiết Kế Bizhouse Canal District

04/03/2022

GIỚI THIỆU CÔNG TY HUMPHERYS AND PARTNERS ARCHITECTS HPA là tên viết tắt của công ty thiết kế Humphreys & Partners Architects. Đây vốn không phải cái tên xa lạ gì với giới kiến trúc quốc tế, bởi HPA là một trong những đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu tại Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1991, Humphreys & Partners là […]