bizhouse

Bizhouse vận hành thông minh gia tăng giá trị sinh lời cho nhà đầu tư

31/03/2022

Ứng dụng công nghệ thông minh trong vận hành Bizhouse tại MerryLand Quy Nhơn góp phần gia tăng giá trị tài sản cho nhà đầu tư, mang đến khả năng tiếp cận khách hàng vô hạn cho những chủ nhân kinh doanh. Bizhouse thông minh Bizhouse là loại hình hoàn toàn mới trên thị trường […]

Thị trường bất động sản cao cấp xuất hiện Bizhouse đột phá

16/03/2022

Viết tắt của Business House, Bizhouse là loại hình bất động sản hoàn toàn mới do Tập đoàn Hưng Thịnh khởi xướng. Đầu tư sinh lời tuần hoàn 24/7 với Bizhouse lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam Loại hình bất động sản đột phá Bizhouse lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường […]