Bình Dương

Bình Dương lập đề án hai thị xã lên thành phố

04/04/2022

Thị xã Tân Uyên và Bến Cát đang được Bình Dương hoàn thành thủ tục để trình Trung ương công nhận thành phố trực thuộc tỉnh. Ngày 1/4, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đang yêu cầu chính quyền thị xã Bến Cát và Tân Uyên hoàn thành thủ tục, hồ sơ để giữa năm […]